FOI®, czyli FUNKCJONALNA OSTEOPATIA I INTEGRACJA, stanowi niezależną koncepcję terapeutyczną w zakresie osteopatii i terapii manualnej. Jej rozwój dokonał się w oparciu o doświadczenie empiryczne i naukowe, zdobyte w ramach działań terapeutycznych u ponad 120.000 pacjentów.
Nowatorstwo i sposób myślenia cechujący tą terapie pozwalją wysnuć wniosek, iż jest to jeden z najszybszych sposobów pomocy pacjentowi z funkcjonalnymi zaburzeniami w narządzie ruchu.

Spośród pozostałych, powszechnie stosowanych metod terapii, FOI® wyróżniają następujące aspekty:

1. Koncepcja holistyczna
FOI® jest terapią całego ciała. Zakłada ona, że na problem, który powstał w aparacie ruchu, organizm człowieka reaguje jako całość. Ludzkie ciało zmuszone zostaje skompensować w jakiś sposób powstałe zaburzenie. Praktyka pokazuje, iż mechanizmy kompensacyjne są rozproszone po całym ciele, do tego zawsze według ustalonego wzorca. Tym samym dają się w łatwy sposób rozpoznać.
Doświadczenie dowodzi ponadto, że szybkie i trwałe uporanie się z problemami oraz bólami, wymaga poświęcenia w ramach terapii najwyższej uwagi właśnie systematyce mechanizmów kompensacyjnych.
W terapii integracji funkcjonalnej nie stosuje się zatem zabiegów miejscowych, ograniczających się wyłącznie do obszaru bólowego. Badanie i terapia obejmują zawsze powiązania przyczynowo-skutkowe.

2. Terapia funkcji i statyki
Koncepcję osteopatii i integracji funkcjonalnej wyróżnia spośród innych, powszechnie stosowanych metod manualnych, nie tylko holistyczny sposób myślenia. Dochodzą do tego jeszcze inne aspekty.
To nie staw międzykręgowy oraz jego ruchomość, lecz statyka (ustawienie w przestrzeni) poszczególnych kręgów stanowi punkt wyjścia do sporządzenia diagnozy i podjęcia terapii. Zmiany statyki kręgów oraz miednicy tworzą prawdziwą przyczynę blokad oraz zaburzeń funkcjonalnych. W koncepcji FOI® kręgosłup zajmuje centralne miejsce. Każdy problem dotyczący stawów obwodowych, znajduje swoją przyczynę w kręgosłupie. Jednocześnie każde zaburzenie w obrębie kręgosłupa, ma wpływ na stawy obwodowe. Dlatego niezbędne jest prowadzenie równoległej terapii zmian funkcjonalnych w obrębie stawów obwodowych, na przykład w przypadku występowania bólów kręgosłupa.

3. Łatwa systematyka
Systematyka, w myśl której organizm tworzy łańcuchy blokad oraz systemy kompensacyjne, jest zaskakująco mało skomplikowana. Każdy człowiek reaguje na zaistniały problem w ten sam sposób.
Dlatego koncepcja FOI® posiada tak wiele zalet w porównaniu do innych stosowanych metod.

Przeciwwskazania
Terapia FOI® pozwala na szybkie i skuteczne wyeliminowanie wszystkich dolegliwości, mających swoje źródła w zaburzeniach funkcjonalnych. Pozytywne wyniki daje jednak często również w przypadku terapii zmian strukturalnych, wynikających z zaburzeń funkcjonalnych, na przykład przy posiadających takie cechy zwyrodnieniach stawu biodrowego lub kolanowego. Wypadnięcie jądra galaretowatego (tzw. „wypadnięcie dysku”) jest często następstwem zaburzeń statyki i nieprawidłowego działania, dlatego też daje możliwość skutecznego zastosowania tej terapii.
Niezmiennie zaskakująca jest duża liczba pacjentów ze schorzeniami chronicznymi, którzy pozytywnie reagują na terapię.

Elementy terapii
Terapia integracji funkcjonalnej obejmuje trzy różne elementy, w tym:
korektę pozycji poszczególnych kości w stosunku do siebie,
korektę trójwymiarowego mechanizmu funkcjonowania stawów,
korektę hipertonii.

Zalety FOI®
szybka i efektywna diagnoza
łatwe w rozpoznaniu i leczeniu związki przyczynowo-skutkowe
szybkie efekty i wysoka skuteczność stosowanych technik
delikatny i bezpieczny sposób przeprowadzania zabiegów
brak przeciwwskazań dla tego typu terapii!!!
łatwość w określaniu rokowań co do przebiegu terapii
duża skuteczność metody w pracy z pacjentem
techniki alternatywne dla manipulacji
techniki dostosowane również dla kobiet (nie wymagają dużej siły)


Więcej informacji uzyskają Państwo odwiedzając polską wersje strony niemieckiego Instytutu:
www.funktionelle-integration.de

W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt.
Najbliższe szkolenia
ZAPRASZAMY

Nowe szolenia:

***
Ubezpieczenia dla terapeutów!!!
***

zapraszamy na Facebook na funpage KTO!!
***
W razie zainteresowania prosimy o kontakt.

1276250

designed by X-RAY