Najbliższe szkolenia
ZAPRASZAMY

Nowe szolenia:

***
Ubezpieczenia dla terapeutów!!!
***

zapraszamy na Facebook na funpage KTO!!
***
W razie zainteresowania prosimy o kontakt.

Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej

Strona stworzona została z myślą o terapeutach, jak również o osobach szukających u nich pomocy.
Od kilkunastu lat prowadzimy własne praktyki, w których na co dzień zajmujemy się szeroko pojętą rehabilitacją. Nasi pacjenci wymagają od nas przede wszystkim szybkiego, wręcz natychmiastowego zmniejszenia dolegliwości, z którymi się do nas zgłosili. To zmusza nas do ciągłego rozwoju, dokształcania i poszukiwania najlepszych rozwiązań terapeutycznych. To właśnie codzienna praca z pacjentami najlepiej weryfikuje naszą wiedzę i umiejętności.

Od 2004 roku rozpoczęliśmy na polskim rynku działalność związaną ze szkoleniami. Pierwsze, z zakresu KONCEPCJI TERAPII OBRZĘKOWEJ (KTO -
- drenaż limfatyczny) poprzedziły ponad dwuletnie przygotowania programowe oraz tworzenie materiałów teoretycznych w języku polskim.
W 2005 roku rozpoczęliśmy współpracę z Ackermann College of Chiropractic ze Sztokholmu, co dało możliwość kształcenia polskich terapeutów w zakresie jednej z wiodących metod osteopatii strukturalnej (chiropraktyki) - METODY ACKERMANNA, która jest oparta na wieloletnim doświadczeniu klinicznym jej twórcy dr Wilhelma Paula Ackermanna ze Szwecji.
W 2006 roku do naszej oferty szkoleń mogliśmy dołączyć FUNKCJONALNĄ OSTEOPATIĘ i INTEGRACJĘ (FOI) z Instytutu w Haaren w Niemczech. Metoda ta daje możliwość nowatorskiego sposobu spojrzenia na zaburzenia funkcjonalne w aparacie ruchu, a tym samym wnosi nową jakość do pracy z pacjentem. Mimo, iż jest ona stosunkowo młoda, jest już nauczana w 5 krajach Europy, w tym w Polsce.

Staramy się również stwarzać, głównie dla naszych absolwentów, warunki do ciągłego rozwoju zawodowego, stąd możliwość udziału w kursach doskonalących, przeprowadzenie hospitacji w Specjalistycznej Klinice Leczenia Obrzęków w Niemczech, czy udział w konferencji naukowej z najnowszymi doniesieniami.
Pierwsza tego typu konferencja odbyła się w maju 2007 i zgromadziła ok. 100 osób. Wiodącym tematem były zagadnienia limfologiczne, a główny wykład prowadziła dr Anna Szacki, pracująca w Klinice Asdonk w Niemczech.
Naszym dużym osiągnięciem było zorganizowanie w 2006 roku, pierwszego w Polsce kursu Master metody Ackermanna prowadzonego przez samego dr Paula Ackermanna (do tej pory kursy te odbywały się tylko w Sztokholmie i Monachium).

Zapraszamy do współpracy! Mamy równocześnie nadzieję, iż fizjoterapia będzie odgrywała coraz większą rolę we współczesnej medycynie.

Jarosław Jasięga i Krzysztof Białas

108978

designed by X-RAY