„Fizjoterapeuta ma umysł naukowca, serce humanisty i dłonie artysty”

Od 2004 roku KTO działa na polskim rynku organizując i przeprowadzając szkolenia z terapii manualnej dla fizjoterapeutów oraz lekarzy. Nasze szkolenia oparte są na wieloletnim doświadczeniu, doskonałej organizacji oraz przygotowaniu programowym.

W 2005 roku rozpoczęliśmy współpracę z Ackermann College of Chiropractic ze Sztokholmu, co dało nam możliwość kształcenia polskich terapeutów w zakresie jednej z wiodących metod osteopatii strukturalnej (chiropraktyki) - METODY ACKERMANNA.

W 2006 roku do naszej oferty szkoleń mogliśmy dołączyć Funkcjonalną Osteopatię i Integrację (FOI) z Instytutu w Haaren w Niemczech. Metoda ta daje możliwość nowatorskiego sposobu spojrzenia na zaburzenia funkcjonalne w aparacie ruchu, a tym samym wnosi nową jakość do pracy z pacjentem.

Staramy się również stwarzać, głównie dla naszych Absolwentów, warunki do ciągłego rozwoju zawodowego, stąd możliwość udziału w kursach doskonalących, przeprowadzenie hospitacji w Specjalistycznej Klinice Leczenia Obrzęków w Niemczech czy udział w konferencji naukowej z najnowszymi doniesieniami.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych profesjonalnych szkoleń!

Jarosław Jasięga i Krzysztof Białas

© 2016 :: SZKOLENIA :: ACKERMANN :: KONCEPCJA TERAPII OBRZĘKOWEJ :: Oleśnica, ul. Okrężna 21/2